1. Porady
 2. Dofinansowanie na samochód dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie na zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami

Samochód to kluczowe narzędzie, które zapewnia mobilność i niezależność osobom z niepełnosprawnością ruchową. W Polsce można skorzystać z programów umożliwiających otrzymanie bezzwrotnej dotacji na adaptację lub zakup auta w wysokości nawet 85% jego wartości. Dowiedz się, jak można uzyskać dofinansowanie.

Zdiagnozuj potrzeby i wybierz odpowiedni pojazd

Zanim zdecydujesz się na zakup auta dla osoby z niepełnosprawnością, dokładnie zdiagnozuj jej potrzeby. Od rodzaju i stopnia niepełnosprawności mogą być uzależnione konkretne modyfikacje lub specjalne rozwiązania, w tym te pozwalające na przystosowanie przestrzeni do transportu osoby poruszającej się na wózku.

Z możliwościami dostosowania pojazdów do wymogów osób z niepełnosprawnościami można się zapoznać na stronach poszczególnych producentów. Toyota również przygotowała specjalną podstronę z informacjami na temat dofinansowania na zakup samochodu. Pokazane tam są m.in. oferowane modele, zakres konwersji, do pobrania są również pliki ze szczegółami dotyczącymi homologacji i gwarancji. Za pośrednictwem podstrony łatwo też można skontaktować się z dilerem, który odpowie na wszelkie pytania.

Program PFRON „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!”

„Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w osiągnięciu samodzielności oraz większej aktywności zawodowej i społecznej. Środki z PFRON mogą pokryć nawet 85% ceny nowego auta, a co najważniejsze – są wydawane na zasadzie dotacji bezzwrotnej. Dzięki pomocy finansowej ogromny wydatek, jakim jest zakup nowego auta i przystosowanie go do indywidualnych potrzeb, staje się bardziej osiągalny dla każdego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest przyznawane osobom, które spełniają następujące warunki:

 • Poruszają się na wózku inwalidzkim oraz:

  • mają wydane ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji,

  • posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • są w stanie okazać inne orzeczenie traktowane na równi z wyżej wspomnianym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • zobowiązują się być właścicielem pojazdu przez 60 miesięcy od daty otrzymania wsparcia,

 • nie przebywają obecnie w placówce z całodobową opieką, domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym czy opiekuńczo-leczniczym, zakładzie karnym, poprawczym, areszcie, schronisku dla nieletnich lub innym podobnym ośrodku.

Poza podstawowymi wymogami istnieje jeszcze kilka dodatkowych formalności, które należy spełnić, aby zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji. Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną, dlatego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego. Osoby, które błędnie wypełnią wnioski, mają zobowiązania wobec PFRON lub nie spełniają wymagań kwalifikujących ich do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności, nie mogą liczyć na dofinansowanie.

Składając wniosek w systemie elektronicznym, należy pamiętać o dołączeniu wszelkich wymaganych orzeczeń i zaświadczeń. Należy również wskazać przewidywaną cenę dostosowywanego pojazdu.

Wysokość dofinansowania do auta

Jeśli już o cenie samochodu mowa, to wpływa ona bezpośrednio na wysokość przyznawanego grantu. PFRON przewiduje trzy wysokości dofinansowań dla osób, które zamierzają podróżować w aucie w charakterze pasażera. Są to:

 • dofinansowanie w wysokości 85% zakupu dla aut poniżej kwoty 130 000 zł,

 • dofinansowanie w wysokości 50% zakupu dla aut w przedziale od 130 000 zł do 200 000 zł,

 • dofinansowanie w wysokości 30% zakupu dla aut w przedziale od 200 000 zł do 230 000 zł.

Samochody droższe niż 230 000 zł nie kwalifikują się do rządowego programu dopłat.

Ostatnia rzecz, o której warto pamiętać, to tury składania wniosków. Tu należy pilnować terminów podanych na stronach PFRON. Osoby, które otrzymały odmowną decyzję z powodu wyczerpania puli środków, mogą ubiegać się o dofinansowanie w kolejnej turze.

Szczegóły dotyczące programu wraz z objętymi dofinansowaniem modelami Toyoty znajdziecie tutaj: https://www.toyota-lodz.com.pl/oferty-specjalne/mobilnosc-to-wolnosc